Gizlilik Sözleşmesi

Değerli KARKAS ET ÇİFTLİĞİ AİLESİ ,

 

Aşağıda detaylı olarak açıklanan beyanlar  www.karkasciftligi.com’un gizlilik politikasını içerir.  Kullanıcılar  www.karkasciftligi.com web sitesini ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.www.karkasciftligi.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder.

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinizin sürdürülebilmesi  birinci önceliğimizdir. Bu nedenle vermiş olduğunuz bilgiler, Üyelik Sözleşmesi’ nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Sitemizdeki kayıt formları, sipariş formları gibi alanlarda irtibat bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve posta adresiniz) vermeniz talep edilmektedir. Ayrıca, satın alma formunda kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Burada bahsedilen kişisel bilgileriniz; siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişlerinizi ulaştırmak ve siparişleriniz ile ilgili bilgi vermek, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

Karkas Et olarak, veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek siz değerli müşterilerimizin güvenliği için başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. maddesi çerçevesinde, şirketimize iletmiş olduğunuz  sizlere ait kimlik, iletişim, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, finansal, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, meslek, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgileriniz başta olmak üzere, hukuki veri,  biyometrik verileriniz, sağlık verisi dahil her türlü kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer veri, bilginiz ve belgeniz (“Kişisel Veri”); başta olmak üzere Kişisel Verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki sebepleri ve haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşlenme Amaçları:

1) Verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,

2) Akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

3) Kalite standartları, güvenlik, dolandırıcılığın önlenmesi, ihtilafların çözümlenmesi, haberleşmenin, iletişimin ve işlemlerin kaydedilmesi ve denetlenmesi,

4) Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; müşteri memnuniyeti çalışmaları, müşteriye uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi, pazar araştırması yapılması, profilleme, segmentasyon, skorlama, müşteri ilişkileri yönetimi, şikayet, itiraz, talep, öneri gibi bildirimlerin kayıt altında tutulması; sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi,

5) Elektronik ( internet / mobil bankacılık, ATM’ler, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

  6) Şirketimizin  taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi ve diğer hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi,

7) Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerimizin planlanması ve yürütülmesi,

8) Daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürülebilmesi,

gibi nedenlerden ötürü Kişisel Verileriniz işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VEKİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN HUKUKİ SEBEPLER

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun

 

5/1 ile 6/2 maddeleri uyarınca açık rızanızın olması,

 

5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

5/2(b) maddesinde belirtilen fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 

5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 

5/2(ç) maddesinde belirtilen Şirketimizin  hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi,

 

5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

5/2(f) maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu Şirketin  meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

6/3 maddesinde belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerin bulunması, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; hukuki sebeplerine dayanarak; Kişisel Verileriniz işlenebilmektedir.

 

KANUN’UN 11. MADDESİ ÇERÇEVESİNDE HAKLARINIZ

Şirketimize  başvurarak; kişisel verilerinizin a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimize yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

 

Karkas Et  sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece şirketimiz bünyesinde toplanmaktadır.

Karkas Et , üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Karkas Et , e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Karkas Et  müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Karkas Et  iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, Müşteri güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Karkas Et veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Kredi kartı online ödeme işlemleri, Karkas Et  arayüzü üzerinden, banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşir.

Tüm Bilgileriniz SSL 256-bit şifreleme ile korunmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz tarafımızdan veya servis sağlayıcı tarafından hiçbir şekilde kaydedilmemektedir. 3D secure şifre korumalı alışveriş haricinde kredi kartı ile alışveriş sitemizde mümkün değildir. Karkas Et , bir HASMERT GIDA MAD. SAN. VE TİC. A.Ş.  bünyesindeki markasıdır.

İstanbul içi Ücretsiz Teslimat
100% Yerli, Doğal, Açık Besi

Karkas Çiftliği kalitesiyle sofranızda

Müşteri Memnuniyeti

Uygun fiyatlı, kaliteli ürünler

Güvenli Ödeme

Online Ödeme / Havale - EFT

Hesabım
Mağaza
Ana Sayfa
0
Ödeme